Podmienky predaja webových stránok

Podmienky predaja

 1. úvod
  1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a nákup produktov
  prostredníctvom našej webovej stránky.
  1.2 Budete požiadaní, aby ste vyjadrili svoj výslovný súhlas s týmito podmienkami a
  podmienok predtým, ako zadáte objednávku na našej webovej stránke.
  1.3 Tento dokument neovplyvňuje žiadne zákonné práva, ktoré môžete mať ako a
  spotrebiteľa (ako sú práva zo spotrebiteľských zmlúv (informácie,
  Storno a dodatočné poplatky) nariadenia z roku 2013 alebo spotrebiteľa
  Zákon o právach z roku 2015).
 2. Interpretácia
  2.1 V týchto podmienkach:
  () „my“ znamená našich zástupcov tejto webovej lokality s našimi podrobnosťami
  uvedené v časti 22.1; a
  (B) „vy“ znamená nášho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka,
  a „nás“, „naše“ a „vaše“ by sa mali vykladať podľa toho.
 3. Proces objednávky
  3.1
  Reklama produktov na našej webovej stránke predstavuje „pozvánku na ošetrenie“
  skôr ako zmluvná ponuka.
  3.2 Žiadna zmluva medzi vami a nami nenadobudne platnosť, pokiaľ a kým my
  prijať vašu objednávku v súlade s postupom uvedeným v tejto časti 3
  alebo [alternatívny postup objednávky].
  3.3 Ak chcete prostredníctvom našej webovej stránky uzatvoriť zmluvu o kúpe produktov od nás,
  je potrebné vykonať nasledujúce kroky: musíte pridať produkty, ktoré chcete
  nákup do nákupného košíka a potom prejdite k pokladni; Ak ste
  nový zákazník, musíte si u nás vytvoriť účet a prihlásiť sa; Ak ty
  ste existujúci zákazník, musíte zadať svoje prihlasovacie údaje; keď už budeš
  prihlásený, musíte si vybrať preferovaný spôsob doručenia a potvrdiť
  vašu objednávku a váš súhlas s podmienkami tohto dokumentu; ty budeš
  prevedené na webovú stránku nášho poskytovateľa platobných služieb a naša platba
  poskytovateľ služieb spracuje vašu platbu; potom vám pošleme iniciály
  uznanie; a keď skontrolujeme, či sa môžeme stretnúť
  vašej objednávky, buď vám zašleme potvrdenie objednávky (v tomto momente
  objednávka sa stane záväznou zmluvou) alebo Vám potvrdíme emailom, že sme
  nemôže splniť vašu objednávku.
  3.4 Pred tým budete mať možnosť identifikovať a opraviť chyby zadávania
  vykonaním vašej objednávky.
 4. Produkty
  4.1 Nasledujúce typy produktov sú alebo môžu byť dostupné na našej webovej stránke od
  čas od času: elektrické bicykle, príslušenstvo.
  4.2 Produkty dostupné na našej webovej stránke môžeme pravidelne meniť a robíme to
  nezaväzujú pokračovať v dodávke akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo typu produktu.
 5. ceny
  5.1 Naše ceny sú uvedené na našej webovej stránke.
  5.2 Z času na čas zmeníme ceny uvedené na našej webovej stránke, ale toto
  nebude mať vplyv na zmluvy, ktoré predtým nadobudli platnosť.
  5.3 Všetky sumy uvedené v týchto podmienkach alebo na našej webovej stránke sú uvedené
  vrátane DPH.
  5.4 Je možné, že ceny na webovej stránke môžu byť uvedené nesprávne;
  preto budeme overovať ceny v rámci našich predajných postupov, aby
  správna cena vám bude oznámená pred nadobudnutím platnosti zmluvy.
  5.5 Okrem ceny produktov možno budete musieť zaplatiť aj doručenie
  poplatok, ktorý vám bude oznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy
  silou.
 6. platby
  6.1 Počas procesu platby musíte zaplatiť ceny produktov, ktoré máte
  poradí.
  6.2 Platby môžu byť uskutočnené ktorýmkoľvek z povolených spôsobov uvedených na našej stránke
  z času na čas.
  Neúčtujeme dodatočný poplatok za spôsob platby
  (známe aj ako metódy nulového poplatku) pre nasledujúce spôsoby platby:
  - Priamy bankový prevod
  - Platba kartou Mastercard
  - Platba kartou VISA
  Za ďalšie spôsoby platby účtujeme poplatok vo výške 4 %.
  nasledujúce spôsoby platby:
  – PayPal Express
  - Paypal Checkout
  – Platby WooCommerce (Bancontact, EPS, giropay, iDEAL, Sofort,
  SEPA inkaso, Kreditná karta / debetná karta, Przelewy24 (P24),
  Apple Pay, Google Pay


  6.3 Ak nám nezaplatíte akúkoľvek sumu splatnú podľa týchto podmienok v
  v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok, potom môžeme
  zadržať objednané produkty a/alebo vám kedykoľvek písomne ​​oznámiť
  zrušiť kúpnu zmluvu na produkty.
  6.4 Ak uskutočníte neoprávnenú kreditnú kartu, debetnú kartu alebo inú kompenzáciu, potom
  budete povinní nám zaplatiť do 7 dní od dátumu nášho písomného oznámenia
  požiadavka:
  () sumu rovnajúcu sa sume spätného zúčtovania;
  (B) všetky náklady tretích strán, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením poplatkov
  (vrátane poplatkov účtovaných našou alebo vašou bankou alebo spracovateľom platieb alebo
  vydavateľ karty);
  (C) správny poplatok vo výške 25.00 EUR s DPH; a
  (D) všetky naše primerané náklady, straty a výdavky vzniknuté pri vymáhaní
  sumy uvedené v tejto časti 7.4 (vrátane, ale nie výlučne
  právne poplatky a poplatky za vymáhanie pohľadávok),
  a aby ste sa vyhli pochybnostiam, ak to nedokážete rozpoznať alebo si nepamätáte
  zdroj záznamu na vašom výpise z karty alebo inom finančnom výkaze a
  v dôsledku toho vykonať vrátenie prostriedkov, bude to predstavovať neoprávnené vrátenie prostriedkov
  na účely tohto bodu 6.4.
 7. dodávky
  7.1 Naše zásady a postupy týkajúce sa dodania produktov sú uvedené v
  náš dokument o zásadách doručenia.
  7.2 Zabezpečíme doručenie zakúpených produktov na dobierku
  adresu, ktorú zadáte počas procesu platby.
  7.3 Vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme vaše produkty doručili na alebo pred
  dátum dodania uvedený v potvrdení objednávky, alebo ak nie je dátum uvedený v
  potvrdenie objednávky do 7-12 dní od dátumu objednávky
  potvrdenie pre miestne objednávky a 50 dní po dátume objednávky
  potvrdenie globálnych objednávok; týmto však negarantujeme doručenie
  dátum.
  7.4 Zaručujeme, že pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti, všetko
  dodávky produktov budú odoslané do 10 dní od nasledujúceho
  prijatie platby a dátum potvrdenia objednávky.
 8. Zmluvy na diaľku: právo na zrušenie
  8.1
  Táto časť 8 platí vtedy a len vtedy, ak nám ponúknete zmluvu alebo zmluvu
  u nás, ako spotrebiteľ – teda ako jednotlivec konajúci úplne alebo prevažne
  mimo vašej živnosti, podnikania, remesla alebo povolania.
  8.2 Ponuku na uzavretie zmluvy s nami môžete odvolať prostredníctvom nášho
  alebo zrušiť zmluvu uzatvorenú s nami prostredníctvom našej webovej stránky
  (bez udania dôvodu vášho odstúpenia alebo zrušenia) kedykoľvek
  v termíne:
  () počnúc odoslaním vašej ponuky; a
  (B) končiace po uplynutí 14 dní odo dňa doručenia produktov
  do vašej fyzickej držby alebo fyzickej držby osoby
  ktoré ste určili, aby ste ich prevzali (alebo, ak je zmluva uzavretá
  dodanie viacerých produktov, množstva alebo kusov niečoho do 14 dní po
  deň, kedy príde posledný z týchto produktov, šarží alebo kusov
  vaše fyzické vlastníctvo alebo fyzické vlastníctvo osoby
  vami identifikovaný na ich prevzatie).
  8.3 S cieľom stiahnuť ponuku na uzavretie zmluvy alebo zrušiť zmluvu na zákl
  popísané v tejto časti 8, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy
  alebo zrušiť (podľa okolností). Môžete nás informovať prostredníctvom akéhokoľvek jasného
  vyhlásenie, v ktorom sa uvádza rozhodnutie. V prípade zrušenia môžete
  informujte nás pomocou formulára na zrušenie, ktorý vám sprístupníme. Komu
  dodržať storno lehotu, postačí, ak pošlete svoj
  komunikácia týkajúca sa uplatnenia práva na zrušenie pred
  lehota na zrušenie uplynula.
  8.4 Ak zrušíte zmluvu na základe popísaného v tejto časti 8, musíte
  pošlite nám produkty späť (na nami uvedenú spiatočnú adresu) alebo odovzdajte
  nám alebo nami splnomocnenej osobe na ich prijatie. Ty musíš
  splniť svoje povinnosti uvedené v tomto článku 8 bez zbytočného odkladu
  a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás informujete
  o vašom rozhodnutí zrušiť zmluvu. Musíte zaplatiť priame náklady
  vrátenie produktov.
  8.5 Ak zrušíte objednávku v súlade s týmto článkom 8, dostanete celú objednávku
  vrátenie sumy, ktorú ste nám zaplatili v súvislosti s objednávkou vrátane
  náklady na doručenie k vám, okrem:
  (a) ak ste si vybrali druh doručenia, ktorý stojí viac ako najlacnejší
  druh doručenia, ktorý ponúkame, si vyhradzujeme právo ponechať
  rozdiel v nákladoch medzi typom doručenia, ktorý ste si vybrali, a najmenším
  drahý druh doručenia, ktorý ponúkame; a
  b) ako je v tomto oddiele 8 ustanovené inak.
  8.6 Ak sa hodnota vami vrátených produktov zníži o akúkoľvek sumu ako a
  výsledkom manipulácie s týmito produktmi z vašej strany nad rámec toho, čo je nevyhnutné
  môžeme určiť povahu, vlastnosti a fungovanie produktov
  vymáhať od vás túto sumu až do výšky zmluvnej ceny. Môžeme to obnoviť
  sumu tak, že ju odpočítate od akejkoľvek refundácie, ktorá vám má byť splatná, alebo požadujete, aby ste ju zaplatili
  čiastka priamo k nám. Manipulácia, ktorá presahuje druh manipulácie
  môžu byť primerane povolené v obchode, budú „nad rámec toho, čo je potrebné
  určiť povahu, vlastnosti a fungovanie produktov“.
  účely.
  8.7 Peniaze vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri platbe,
  pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak. V žiadnom prípade vám nevznikne
  akékoľvek poplatky v dôsledku vrátenia peňazí.
  8.8 Pokiaľ sme neponúkli vyzdvihnutie produktov, spracujeme splatnú náhradu
  vám v dôsledku zrušenia na základe popísaného v tejto časti 9
  v lehote 14 dní odo dňa, keď sme dostali vrátený tovar
  produktov alebo (ak skôr) po dni, keď nám poskytnete dôkaz o
  odoslaním produktov späť. Ak sme vám produkty neposlali na adresu
  v čase odstúpenia od zmluvy alebo zrušenia alebo sme ponúkli vyzdvihnutie produktov
  spracuje vám vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci
  do 14 dní odo dňa, keď sme o tom informovaní
  odvolanie alebo zrušenie.
  8.9 Nebudete mať žiadne právo zrušiť zmluvu, ako je popísané v tejto časti 8
  pokiaľ sa zmluva týka:
  () dodanie neprefabrikovaného tovaru, ktorý je vyrobený na základe a
  individuálny výber alebo rozhodnutie z vašej strany, alebo tovar, ktorý je jasný
  personalizované.
 9. Záruky a zastúpenia
  9.1
  Zaručujete a vyhlasujete nám, že:
  () ste právne spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy;
  (B) máte plnú právomoc, právomoc a schopnosť súhlasiť s týmito podmienkami a
  podmienky;
  (C) všetky informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou objednávkou
  je pravdivý, presný, úplný a nezavádzajúci; a
  (D) budete môcť prevziať dodávku produktov v súlade s
  tieto obchodné podmienky a naše zásady dodania.
  9.2 Zaručujeme vám, že:
  () máme právo predávať produkty, ktoré si kúpite;
  (B) produkty, ktoré vám predávame, sa predávajú bezplatne, resp
  vecné bremeno, okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach;
  (C) budete mať radosť z používania produktov, ktoré si kúpite na súkromnom pozemku alebo majetku, s výnimkou prípadov
  špecifikované v týchto podmienkach;
  (D) produkty, ktoré si kúpite, budú zodpovedať akémukoľvek popisu zverejnenému na
  naše webové stránky; a
  (E) produkty, ktoré si kúpite, budú mať vyhovujúcu kvalitu.
  9.3 Okrem našej záruky voči vám z časti 9.2., predĺženej záruky resp
  Okrem toho platí „predĺžená záruka“.
  :
  () akékoľvek poškodenie rámu spôsobené chybou materiálu alebo a
  výrobná chyba po dobu 36 mesiacov od zakúpenia;
  (B) akékoľvek poškodenie elektronických komponentov spôsobené chybou v
  materiál alebo výrobná chyba po dobu 18 mesiacov od zakúpenia;
  (C) akékoľvek poškodenie prešmykovača spôsobené chybou materiálu alebo a
  výrobná chyba po dobu 24 mesiacov od zakúpenia;
  (D) táto časť 9.3 sa nevzťahuje na poškodenie batérie;
  (E) tento bod 9.3 sa nevzťahuje na iné poškodenia externého príslušenstva;
  (F) táto časť 9.3 sa vzťahuje na škody vzniknuté v čase, keď bol produkt vystavený
  používané správne a v súlade s návodom na použitie; a nie pre
  škody spôsobené užívateľom;
  9.4 Všetky naše záruky a vyhlásenia týkajúce sa dodávky produktov platia
  nemeniť ani nezasahovať do týchto obchodných podmienok, dodacích podmienok a
  našu politiku vrátenia.
  9.5 Všetky naše záruky a vyhlásenia týkajúce sa dodávky produktov
  sú uvedené v týchto obchodných podmienkach. V maximálnej povolenej miere
  podľa platných zákonov a podľa časti 11.1, všetkých ostatných záruk a
  zastúpenia sú výslovne vylúčené.
 10. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti
  10.1
  Nič v týchto zmluvných podmienkach nebude:
  () obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb v dôsledku toho
  nedbanlivosť;
  (B) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie informácií;
  (C) obmedziť akékoľvek záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných predpisov
  právo; alebo
  (D) vylúčiť akékoľvek záväzky, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov,
  a ak ste spotrebiteľ, vaše zákonné práva nebudú vylúčené, resp
  obmedzené týmito obchodnými podmienkami, okrem rozsahu povoleného zákonom.
  10.2 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v tejto časti 10 a
  inde v týchto podmienkach:
  () podliehajú časti 10.1; a
  (B) riadia všetky záväzky vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace
  k predmetu týchto obchodných podmienok vrátane záväzkov
  vyplývajúce zo zmluvy, z deliktu (vrátane nedbanlivosti) a za porušenie
  zákonná povinnosť, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak
  týchto obchodných podmienok.
  10.3 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z akejkoľvek udalosti
  alebo udalosti mimo našej primeranej kontroly.
  10.4 Nenesieme voči vám zodpovednosť za žiadne obchodné straty, vrátane
  (bez obmedzenia) stratu alebo poškodenie zisku, príjmu, príjmu, použitia,
  výroba, predpokladané úspory, obchod, zmluvy, obchodné príležitosti
  alebo dobrej vôle.
  10.5 Súhlasíte s tým, že máme záujem obmedziť našu osobnú zodpovednosť
  úradníkov a zamestnancov a so zreteľom na tento záujem beriete na vedomie
  že sme subjekt s ručením obmedzeným; súhlasíte s tým, že žiadne neprinesiete
  osobne si nárokovať voči našim úradníkom alebo zamestnancom v súvislosti s akýmikoľvek stratami
  trpíte v súvislosti s webovou stránkou alebo týmito podmienkami (toto
  samozrejme neobmedzí ani nevylúči zodpovednosť subjektu s ručením obmedzeným
  za činy a opomenutia našich úradníkov a zamestnancov).
 11. Storno objednávky
  11.1
  Zmluvu podľa týchto podmienok môžeme okamžite zrušiť do
  písomnou výpoveďou, ak:
  () nezaplatíte včas a v plnej výške akúkoľvek sumu, ktorá nám podľa toho patrí
  zmluva; alebo
  (B) dopustíte sa akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy.
  11.2 Zmluvu podľa týchto podmienok môžete zrušiť okamžite, do
  písomné oznámenie o ukončení, ak sa dopustíme akéhokoľvek porušenia
  zmluvy.
  11.3 Zmluvu podľa týchto podmienok môžeme zrušiť písomným oznámením
  vám, ak nám v plnení tejto zmluvy bráni akákoľvek ďalšia udalosť
  našu primeranú kontrolu vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek nedostupnosti raw
  materiálov, komponentov alebo produktov alebo akéhokoľvek výpadku prúdu, priemyselného sporu
  ovplyvňujúce akúkoľvek tretiu stranu, vládne nariadenia, požiar, povodeň, katastrofa, nepokoje,
  teroristický útok alebo vojna.
 12. Dôsledky zrušenia objednávky
  12.1
  Ak dôjde k zrušeniu zmluvy podľa týchto obchodných podmienok v súlade s
  Časť 11:
  () prestaneme mať akúkoľvek povinnosť dodávať produkty, ktoré sú
  nedoručené v deň zrušenia;
  (B) budete mať aj naďalej povinnosť uhradiť
  produkty, ktoré boli dodané v deň odstúpenia od zmluvy (bez
  poškodenie akéhokoľvek práva, ktoré môžeme mať na vrátenie produktov); a
  (C) všetky ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok prestanú platiť
  s výnimkou, že oddiely 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 budú
  prežiť ukončenie a pokračovať v platnosti na dobu neurčitú.
 13. Rozsah
  13.1 Tieto podmienky nepredstavujú ani neovplyvňujú žiadne postúpenie alebo
  licenciu na akékoľvek práva duševného vlastníctva.
  13.2 Tieto podmienky neupravujú poskytovanie akýchkoľvek služieb spoločnosťou
  nás alebo akejkoľvek tretej strany v súvislosti s produktmi (okrem doručovacích služieb).
 14. Zmena
  14.1 Tieto zmluvné podmienky môžeme z času na čas revidovať zverejnením a
  nová verzia na našej webovej stránke.
  14.2 Revízia týchto obchodných podmienok sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené na
  kedykoľvek po vykonaní revízie, ale neovplyvní to uzatvorené zmluvy
  pred časom revízie.
 15. Priradenie
  15.1 Týmto súhlasíte s tým, že môžeme postúpiť, previesť, zadať subdodávku alebo inak
  zaoberať sa našimi právami a/alebo povinnosťami podľa týchto obchodných podmienok –
  za predpokladu, že ak ste spotrebiteľ, takáto akcia neslúži na zníženie
  záruky, z ktorých máte prospech podľa týchto podmienok.
  15.2 Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť, previesť, uzavrieť subdodávky
  alebo inak riešiť akékoľvek z vašich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto práv
  podmienky.
 16. Žiadne výnimky
  16.1 Nedochádza k porušeniu žiadneho ustanovenia zmluvy podľa týchto obchodných podmienok
  bude upustené, s výnimkou výslovného písomného súhlasu strany, ktorá neporušuje.
  16.2 Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek ustanovenia zmluvy podľa týchto podmienok a
  podmienky sa budú vykladať ako ďalšie alebo trvalé vzdanie sa akýchkoľvek iných podmienok
  porušenie tohto ustanovenia alebo akékoľvek porušenie akéhokoľvek iného ustanovenia tejto zmluvy.
 17. Deliteľnosť
  17.1 Ak niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok určí ktorýkoľvek súd resp
  iný príslušný orgán byť nezákonný a/alebo nevykonateľný, ten druhý
  ustanovenia budú naďalej v platnosti.
  17.2 V prípade akéhokoľvek nezákonného a/alebo nevymožiteľného ustanovenia týchto podmienok
  by bolo zákonné alebo vykonateľné, ak by bola časť vymazaná, táto časť bude
  sa bude považovať za vymazané a zvyšok ustanovenia zostane v platnosti.
 18. Práva tretích strán
  18.1
  Zmluva podľa týchto podmienok je v náš aj váš prospech
  úžitok a nie je určený na prospech alebo vymáhanie treťou stranou.
  18.2 Výkon práv zmluvných strán zo zmluvy podľa týchto podmienok a
  podmienok nepodlieha súhlasu žiadnej tretej strany.
 19. Celá dohoda
  19.1
  S výhradou časti 10.1 tieto zmluvné podmienky spolu s našimi
  dodacie podmienky a naše zásady vrátenia tovaru tvoria celú dohodu
  medzi vami a nami v súvislosti s predajom a nákupom našich produktov a
  nahradí všetky predchádzajúce dohody medzi vami a nami v súvislosti s
  predaj a nákup našich produktov.
 20. Zákon a právomoc
  20.1
  Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s nimi
  s hongkonským právom.
  20.2 Akékoľvek spory týkajúce sa týchto podmienok budú predmetom
  výlučná právomoc súdov Hongkongu.
 21. Štatutárne a regulačné zverejnenia
  21.1
  Nebudeme zakladať kópiu týchto zmluvných podmienok konkrétne v súvislosti s
  každý používateľ alebo zákazník, a ak aktualizujeme tieto zmluvné podmienky,
  verzia, s ktorou ste pôvodne súhlasili, už nebude na našej stránke k dispozícii
  webové stránky. Odporúčame, aby ste zvážili uloženie kópie týchto podmienok a
  podmienky pre budúcu referenciu.
  21.2 Tieto zmluvné podmienky sú dostupné iba v anglickom jazyku.
 22. Naše podrobnosti
  22.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Electric Mobility Limited.
  22.2 Sme registrovaní v Hong Kongu pod registračným číslom 2871085 a naše
  sídlo je na Byt /RM 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  22.3 Naše hlavné miesto podnikania je na Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial
  Budova, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  22.4 Môžete nás kontaktovať:
  a) poštou na poštovú adresu uvedenú vyššie;
  (b) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky; alebo
  (c) e-mailom pomocou e-mailovej adresy zverejnenej na našej webovej stránke.
Prejdite na začiatok
chyba: Obsah je chránený !!