vracia politiky

Pravidlá vrátenia tovaru

 1. úvod
  1.1 Chápeme, že z času na čas budete chcieť vrátiť produkt
  nám.
  1.2 Tieto zásady sme vytvorili, aby ste nám umožnili vrátiť produkty
  vhodné okolnosti.
  1.3 Táto politika sa vzťahuje na všetkých našich zákazníkov, bez ohľadu na ich
  geografická poloha.
  1.4 Tieto zásady sa vzťahujú na všetky objednávky zadané prostredníctvom našej webovej stránky.
  1.5 Tento dokument neovplyvňuje žiadne zákonné práva, ktoré môžete mať ako a
  spotrebiteľa (ako sú práva zo spotrebiteľských zmlúv (informácie,
  Storno a dodatočné poplatky) nariadenia z roku 2013 alebo spotrebiteľa
  Zákon o právach z roku 2015).
 2. Vrátenie tovaru
  2.1 Ak nemáte iné zákonné právo na vrátenie produktu a vrátenie peňazí, resp
  výmenou, potom budete mať nárok na vrátenie produktu a
  získať vrátenie peňazí v súlade s týmito zásadami, ak:
  () vrátený produkt dostaneme do 30 dní od dátumu
  odoslanie produktu k Vám. Čas návratu sa môže predĺžiť pod
  za určitých okolností, ako sú vzdialené krajiny;
  (B) vrátený produkt je nepoužitý, v pôvodnom neotvorenom obale (s
  akékoľvek neporušené tesnenie alebo zmršťovacia fólia), so stále pripevnenými štítkami a
  inak v stave, ktorý nám umožňuje predať produkt ako nový;
  (C) dodržiavate postup stanovený v týchto zásadách vo vzťahu k
  vrátenie produktu; a
  (D) neplatí žiadna z výnimiek uvedených v týchto zásadách.
 3. Postup vrátenia
  3.1
  Ak chcete využiť svoje práva podľa týchto zásad, musíte kontaktovať
  získajte autorizačné číslo na vrátenie a potom nám pošlite produkt
  so sprievodnou poznámkou s uvedením tohto čísla.
  3.2 Produkty vrátené podľa týchto zásad musia byť odoslané rovnakou zásielkou
  poskytovateľa, ako ho používame, na adresu, ktorú vám poskytneme v odpovedi
  e-mail s upozornením na vrátenie, ktorý ste vykonali vy.
  3.3 Budete zodpovední za zaplatenie poštovného spojené s vrátením pod
  túto politiku.
 4. Vylúčenie
  4.1 Nasledujúce typy produktov nemožno vrátiť podľa týchto zásad:
  () akýkoľvek produkt vyrobený podľa vašej špecifikácie;
  (B) akýkoľvek produkt prispôsobený alebo prispôsobený pre vás; alebo
  (C) darčekové poukážky.
 5. Náhrady
  5.1 Vrátime vám cenu, ktorú ste nám zaplatili v súvislosti s akýmikoľvek
  produkt ste riadne vrátili v súlade s týmito zásadami.
  5.2 Nevrátime vám pôvodné poplatky za doručenie súvisiace s
  vrátený produkt.
  5.3 Nevrátime vám žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri vrátení produktu k nám.
  5.4 Všetky peniaze, ktoré od vás dostaneme, vám zvyčajne vrátime rovnakým spôsobom
  pôvodne ste použili na platbu za nákup.
  5.5 Vrátenie peňazí, ktoré vám patrí, spracujeme čo najskôr a v každom prípade
  do 30 dní odo dňa, keď dostaneme váš vrátený produkt.
 6. Nesprávne výnosy
  6.1
  Ak vrátite produkt v rozpore s týmito zásadami a nemáte
  akýkoľvek iný zákonný nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu v súvislosti s týmto produktom:
  () nevraciame kúpnu cenu ani nevymieňame produkt;
  (B) môžeme si ponechať vrátený produkt, kým nám nezaplatíte takýto dodatočný poplatok
  sumu, ktorú môžeme účtovať za opätovné doručenie vráteného produktu; a
  (C) ak nedostaneme platbu takejto dodatočnej sumy do 14 dní
  vystavenia výzvy na platbu môžeme zničiť alebo inak zlikvidovať
  vráteného produktu podľa nášho vlastného uváženia bez akejkoľvek zodpovednosti
  vy.
 7. Naše podrobnosti
  7.1
  Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Electric Mobility Limited.
  7.2 Naše hlavné miesto podnikania je Byt 510, 5/F, Wayson Commercial
  Budova, 28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong.
  7.3 Môžete nás kontaktovať:
  () poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu;
  (B) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky; alebo
  (C) e-mailom pomocou e-mailovej adresy zverejnenej na našom webe.
  (D) +386 69 734 379
Prejdite na začiatok
chyba: Obsah je chránený !!